245. لیسانس مهندسی معدن

2.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی معدن


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی معدن
سابقه : 36
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 3,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : گرجی
شماره تماس : 09113117465
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 245
کد آگهی : 1493819901212

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت