247. لیسانس عمران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران
سابقه : 44
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 7,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : شمس
شماره تماس : 09131683347
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 247
کد آگهی : 1493840639213

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت