249. فوق لیسانس مهندسی برق الکترونیک

2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس مهندسی برق الکترونیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : مهندسی برق الکترونیک
سابقه : 52
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 4,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : مظفرزاده
شماره تماس : 09397808322
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 249
کد آگهی : 1494825439202

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت