262. لیسانس برق

3.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق
سابقه : 39
رتبه دار : بلی
توضیحات : سابقه شرکت گرید 1
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : بوستانی
شماره تماس : 09369626798
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 262
کد آگهی : 1497858236248

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت