263. لیسانس برق قدرت گرایش شبکه های انتقال و توزیع

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق قدرت گرایش شبکه های انتقال و توزیع


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق قدرت گرایش شبکه های انتقال و توزیع
سابقه : 66
رتبه دار : خیر
توضیحات : در ساجات تیک نیرو خورده اسمم پس رتبه دارم 2.5 سال قبل ساجات نیرو شدم و از ساجات خارج شدم همه چیز راحت و آمادست و نیازی به نامه ای و چیزی نیست
برای نیرو اوکی همه چیز و نامه نمیخواد ولی علاقه ای به رفتن به تاسیسات ندارم
کسانی که با این قیمت موافقند تماس بگیرند
قیمت : 4,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : مهدی معماری
شماره تماس : 9150665600
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 263
کد آگهی : 1497963589246

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت