269. فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : مهندسی کامپیوتر
سابقه : 144
رتبه دار : خیر
توضیحات : بیش از 12 سال سابقه بیمه
لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی
قیمت : 4,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : نبی زاده
شماره تماس : 09120215482
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 269
کد آگهی : 1499060666262

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت