272. فوق لیسانس آبیاری

3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس آبیاری


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : آبیاری
سابقه : 110
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 7,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : خضری نژاد
شماره تماس : 09123437314
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 272
کد آگهی : 1499178430267

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت