275. لیسانس عمران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران
سابقه : 55
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 7,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : کاوه بنی بایرامی
شماره تماس : 09211863292
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 275
کد آگهی : 1499513762272

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت