284. لیسانس مهندسی برق قدرت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی برق قدرت


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی برق قدرت
سابقه : 50
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 45000000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : منوچهری
شماره تماس : 09903893626
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی :
کد آگهی : 1500062113281

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت