290. لیسانس عمران

1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران
سابقه : 92
رتبه دار : بلی
توضیحات : کلیه سابقه بیمه از شرکت رتبه دار رد شده است
قیمت : 8,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : حسنی
شماره تماس : 09127733169
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 290
کد آگهی : 1500228176286

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت