291. لیسانس کامپیوتر

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس کامپیوتر


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : کامپیوتر
سابقه : 60
رتبه دار : بلی
توضیحات : مدرک بین المللی MICROSOFT میباشد
MCSA2016 مهندسی طراحی و نظارت سیستم های مایکروسافت
قیمت : 5,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : حسین معصوم زاده
شماره تماس : 09128787330
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 291
کد آگهی : 1500298125287

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت