293. لیسانس الکترونیک

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس الکترونیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : الکترونیک
سابقه : 75
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 5,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : لقمان مفاخری
شماره تماس : 09363572715
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 293
کد آگهی : 1500451395292

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت