297. لیسانس مهندس مکانیک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندس مکانیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندس مکانیک
سابقه : 132
رتبه دار : خیر
توضیحات : مهندس مکانیک کارشناس مسئول تاسیسات قراردادفقط چهارساله محل سکونت تهران
قیمت : 10,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : انصاری
شماره تماس : 09356405222
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 297
کد آگهی : 1500955110300

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت