303. لیسانس مهندسی شیمی

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی شیمی


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی شیمی
سابقه : 86
رتبه دار : بلی
توضیحات : یکساله، فقط کارکنان امتیاز آور
قیمت : 8,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : ذبیحی
شماره تماس : 09128705765
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 303
کد آگهی : 1501912935311

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت