305. فوق لیسانس مهندسی عمران

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس مهندسی عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : مهندسی عمران
سابقه : 60
رتبه دار : بلی
توضیحات : 33 ماه سابقه در مشاور
27 ماه سابقه پیمانکاری
مناسب برای الویت 3 رتبه شهرسازی مشاور
قیمت : 80,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : گل محمدی
شماره تماس : 09124647971
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 305
کد آگهی : 1502001204181

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت