309. لیسانس الکترونیک

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس الکترونیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : الکترونیک
سابقه : 150
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 50,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : احمدرضا فولادوند
شماره تماس : 09131582445
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 309
کد آگهی : 1502094813254

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت