329. فوق لیسانس مهندسی مکانیک

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس مهندسی مکانیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : مهندسی مکانیک
سابقه : 60
رتبه دار : خیر
توضیحات : ماهیانه 4 ملیون
قیمت : 4,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : حسین
شماره تماس : 09101892619
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 329
کد آگهی : 1503133881296

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت