341. فوق لیسانس مهندسی مکانیک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس مهندسی مکانیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : مهندسی مکانیک
سابقه : 30
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 5,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : ابراهیم جعفری
شماره تماس : 09178306649
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 341
کد آگهی : 1504431899348

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت