345. لیسانس مهندسی مکانیک طراحی جامدات

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی مکانیک طراحی جامدات


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی مکانیک طراحی جامدات
سابقه : 58
رتبه دار : خیر
توضیحات : 09105810019
قیمت : 4,200,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : احسان همتی
شماره تماس : 09363324015
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 345
کد آگهی : 1504541319353

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت