350. لیسانس عمران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران
سابقه : 36
رتبه دار : بلی
توضیحات : کارشناس رتبه دار آب مورد نیاز فوری
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : اصفهانی
شماره تماس : 09905338681
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 350
کد آگهی : 1504678303355

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت