353. لیسانس برق الکترونیک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق الکترونیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق الکترونیک
سابقه : 43
رتبه دار : بلی
توضیحات : دارای سابقه کار مرتبط
قیمت : 5,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : جعفرفرد
شماره تماس : 09380712246
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 353
کد آگهی : 1505231192359

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت