359. لیسانس مهندسی صنایع

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی صنایع


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی صنایع
سابقه : 84
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : حمید سلیمانی
شماره تماس : 09125962075
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 359
کد آگهی : 1506251245367

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت