361. لیسانس مهندس مکانیک سیالات

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندس مکانیک سیالات


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندس مکانیک سیالات
سابقه : 36
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 5,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : محسن
شماره تماس : 09377301927
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 361
کد آگهی : 1506411554369

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت