362. لیسانس مهندس برق الکترونیک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندس برق الکترونیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندس برق الکترونیک
سابقه : 43
رتبه دار : خیر
توضیحات : 1.عنوان شغلی رد شده در بیمه مهندس برق
2.عضو در نظام مهندسی ساختمان
قیمت : 5,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : جعفرفرد
شماره تماس : 09380712246
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 362
کد آگهی : 1506539514359

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت