384. لیسانس نیاز به علوم زراعی یا کشاورزی عمومی یا خاک شناسی یا ژئوتکنیک

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس نیاز به علوم زراعی یا کشاورزی عمومی یا خاک شناسی یا ژئوتکنیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : نیاز به علوم زراعی یا کشاورزی عمومی یا خاک شناسی یا ژئوتکنیک
سابقه : 156
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 2,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : عاطفه گنجلو
شماره تماس : 09154130175
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 384
کد آگهی : 1507710471375

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت