387. لیسانس عمران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران
سابقه : 100
رتبه دار : خیر
توضیحات : سابقه کار اینجانب به صورت پیوسته نیست
قیمت : 1,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : خانی
شماره تماس : 09123728694
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 387
کد آگهی : 1507955630377

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت