390. لیسانس عمران راه

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران راه


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران راه
سابقه : 110
رتبه دار : بلی
توضیحات : عمران راه 7سال رتبه دار . قیمت مقطوع

ارائه تعهد خروج از سوی پیمانکار الزامی است .
قیمت : 9,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : SHA
شماره تماس : 09190395024
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 390
کد آگهی : 1508144631349

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت