411. لیسانس عمران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران
سابقه : 80
رتبه دار : خیر
توضیحات : دارای حدودا 80 ماه بیمه و سه سال آخر پیوسته نیست ...
قیمت : 3,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : خانی
شماره تماس : 09123728694
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 411
کد آگهی : 1509251642377

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت