412. لیسانس معدن صنایع محیط زیست نقشه برداری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس معدن صنایع محیط زیست نقشه برداری


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : معدن صنایع محیط زیست نقشه برداری
سابقه : 36
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 4,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : نوروزی
شماره تماس : 09121868994
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 412
کد آگهی : 1509258829386

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت