417. فوق لیسانس صنایع کنترل پروژه و هزینه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس صنایع کنترل پروژه و هزینه


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : صنایع کنترل پروژه و هزینه
سابقه : 150
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 5,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : عزیزی
شماره تماس : 09399650511
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 417
کد آگهی : 1509772705391

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت