419. لیسانس عمران عمران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران عمران
سابقه : 85
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 7,800,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : جعفرزاده
شماره تماس : 09144208841
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 419
کد آگهی : 1509874446393

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت