420. فوق لیسانس حسابداری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس حسابداری


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : حسابداری
سابقه : 86
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 50,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : سامانه مهرگان
شماره تماس : 09120146210
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 420
کد آگهی : 1509965066395

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت