425. فوق لیسانس مهندسی کشاورزی آبیاری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی آبیاری


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : مهندسی کشاورزی آبیاری
سابقه : 72
رتبه دار : بلی
توضیحات : فقط با شرکت های استان تهران و البرز همکاری می کنم.
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : گل محمدی
شماره تماس : 09392846091
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 425
کد آگهی : 1510139900326

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت