433. لیسانس برق

1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق
سابقه : 84
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 1,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : محمد هاشمی
شماره تماس : 09122312934
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 433
کد آگهی : 1510653416409

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت