446. لیسانس عمران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران
سابقه : 59
رتبه دار : خیر
توضیحات : سابقه در 6 سال اخیر میباشد
قیمت : 2,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : مسعود مرادی
شماره تماس : 09358713565
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 446
کد آگهی : 1511672440389

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت