450. لیسانس عمران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران
سابقه : 75
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 8,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : تراب نژاد
شماره تماس : 09121104966
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 450
کد آگهی : 1511876088418

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت