471. فوق لیسانس مهندسی راه آهن و مهندسی مکانیک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس مهندسی راه آهن و مهندسی مکانیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : مهندسی راه آهن و مهندسی مکانیک
سابقه : 28
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 4,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : مسعود محبی
شماره تماس : 09120816709
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 471
کد آگهی : 1512970572432

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت