472. فوق لیسانس برق قدرت

3.6666666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس برق قدرت


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : برق قدرت
سابقه : 70
رتبه دار : خیر
توضیحات : سوابق شامل شرکت های
نفت وگاز
خودروسازی
تجارت بین اللملی ثابت کیش
قیمت : 7,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : رستمی
شماره تماس : 09128621913
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 472
کد آگهی : 1513161186434

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت