476. لیسانس مهندس عمران

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندس عمران
سابقه : 84
رتبه دار : بلی
توضیحات : نیاز به مدرک عمران راه ویا آب با 7 سال سابقه بیمه در آب و یا راه
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : ابراهیمی
شماره تماس : 09103143512
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 476
کد آگهی : 1513582428443

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت