477. لیسانس عمران و برق

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران و برق


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران و برق
سابقه : 36
رتبه دار : بلی
توضیحات : نیاز فوری به مدرک
تسویه نقدی
با موقعیت کاری
قیمت : 4,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : سلوانی
شماره تماس : 09150807818
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 477
کد آگهی : 1513585291444

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت