505. لیسانس مکانیک طراحی

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مکانیک طراحی


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مکانیک طراحی
سابقه : 170
رتبه دار : خیر
توضیحات : ارایه مدرک جهت رتبه بندی صرفادرشهرستانها باگواهی اشتغال به کاردرزمینه طراحی تاسیسات مکانیک هزینه آمدوشدواضافی احتمالی علاوه براین قیمت می باشد.
قیمت : 7,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : سعیدانصاری
شماره تماس : 09356405222
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 505
کد آگهی : 1514962764300

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت