520. لیسانس مهندسی برق

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی برق


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی برق
سابقه : 180
رتبه دار : بلی
توضیحات : جهت هر نوع همکاری
قیمت : 10,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : ابوذر مرادخانی
شماره تماس : 09129456650
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 520
کد آگهی : 1516519535481

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت