525. لیسانس معماری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس معماری


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : معماری
سابقه : 8
رتبه دار : بلی
توضیحات : دارای هفت ماه سابقه در شرکت مشاور رتبه دار
جای تخفیف دارد
قیمت : 3,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : سعادت بژندی
شماره تماس : 09388486202
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 525
کد آگهی : 1516608514448

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت