529. فوق لیسانس مهندسی مکانیک جامدات

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس مهندسی مکانیک جامدات


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : مهندسی مکانیک جامدات
سابقه : 20
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 1,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : امیر پاکزاد
شماره تماس : 09354160793
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 529
کد آگهی : 1516869910492

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت