535. لیسانس مهندسی معدن

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی معدن


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی معدن
سابقه : 108
رتبه دار : خیر
توضیحات : ۵ سال سابقه مداوم و بیمه ای در پروژه های ملی تونلسازی آزادراهی و مترو شهری
۴ سال سابقه مداوم و بیمه ای در پروژه های ملی سدسازی
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : سید مهدی هاشمی کرویی
شماره تماس : 09123725117
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 535
کد آگهی : 1517032705495

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت