537. لیسانس معماری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس معماری


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : معماری
سابقه : 37
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : قاسمخانی
شماره تماس : 09195099756
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 537
کد آگهی : 1517060721498

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت