540. لیسانس فناوری شبکه های کامپیوتری

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس فناوری شبکه های کامپیوتری


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : فناوری شبکه های کامپیوتری
سابقه : 60
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : حسام الدین نیسی
شماره تماس : 09351471727
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 540
کد آگهی : 1517127681496

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت