541. لیسانس محیط زیست

2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس محیط زیست


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : محیط زیست
سابقه : 36
رتبه دار : خیر
توضیحات : جهت اجاره
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : حسام الدین نیسی
شماره تماس : 09351471727
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 541
کد آگهی : 1517128028496

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت