542. لیسانس مهندسی مواد و متالورژی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی مواد و متالورژی


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی مواد و متالورژی
سابقه : 48
رتبه دار : خیر
توضیحات : جهت اجاره
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : حسام الدین نیسی
شماره تماس : 09351471727
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 542
کد آگهی : 1517128257496

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت