545. لیسانس عمران معماری معدن مکانیک با چند ماه بیمه

4.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران معماری معدن مکانیک با چند ماه بیمه


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران معماری معدن مکانیک با چند ماه بیمه
سابقه : 3
رتبه دار : خیر
توضیحات : رشته های عمران معماری شهرسازی مکانیک معدن با چند ماه بیمه غیر اختیاری
مورد نیاز به تعداد زیاد از اخذ لیسانس حداقل سه سال گذشته باشد
دریافتی یک میلیون و صد هزار زمان قرارداد دو ساله تسویه نقدی همزمان با عقد قرارداد سلب مسئولیت محضری
تماس و تلگرام
قیمت : 1,100,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : شهبازی
شماره تماس : 09190395024
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 545
کد آگهی : 1517226903349

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت